Atpakaļ sūtīšana

Ja prece Jums neder vai neatbilst Jūsu prasībām, Klientam ir tiesības sūtīt atpakaļ vai samainīt preci pret citu izmēru vai krāsu 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
Atpakaļ sūtītā prece nedrīkst būt lietota, tai jābūt ar visām etiķetēm un oriģinālā iepakojumā. Precei jābūt iepakotai tā, lai tā netiktu bojāta. Apavu kastei jābūt iepakotai plastmasas maisiņā. Uz apavu kastes, kura nav iepakota plastmasas maisiņā, atpakaļ sūtīšanas adresi līmēt nedrīkst.
Preces atpakaļ sūtīšana ir jāsaskaņo ar Pārdevēju, rakstot uz e-pastu javer@javer.lv, preci sūtot atpakaļ pievienojiet informāciju ar Pircēja vārdu, uzvārdu, rēķina numuru un atpakaļ sūtīšanas iemeslu u/vai norēķina rekvizītus, un/vai uz kādu preci samainīt.
Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, kuras Pircējs sūta atpakaļ, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču sūtīšanas kārtību.

Maiņai paredzēto Preci izsutīsim pēc atpakaļ sūtītās Preces saņemšanas pie pirmās iespējas, taču ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā.
Nauda, par atpakaļ sūtīto preci, tiks pārskaitīta uz bankas kontu no kura tika veikts pirkums pie pirmās iespējas, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā kopš atpakaļ sūtītās preces saņemšanas. Pārdevējs neatmaksā naudu par piegādes izmaksām, izņemtot, ja prece piegādes brīdī bijusi brāķis vai nepareizi nosūtīta.